Istorijat

 

Ilićtekstil je nastao 1986. godine ovo preduzeće je privatno vlasništvo i počiva na učešću porodice ILIĆ. Vodeću i rukovodeću ulogu imaju članovi porodice pa se preduzeće Ilićtekstil može smatrati porodičnom firmom. Po osnivanju Ilićtekstil je počeo proizvodnju naramenica. Odluka da se počne sa proizvodnjom naramenica doneta je na osnovu sagledavanja da je naše trzište uvozilo ovaj proizvod sa zapada. U početku su se proizvodili najjednostavniji oblici naramenica od sunđera koje su mogle da zadovolje ženske odevne predmete klasične izrade. Za izradu tih naramenica korišćene su mašine nabavljene u inostranstvu.

 

 

Sa razvojem firme proširen je asortiman naramenica i započeto je sa širenjem tržišta. Nastajali su novi proizvodi koji su mogli da zadovolje zahteve poznatih proizvođača konfekcije u zemlji i inostranstvu. Sa proširenjem proizvodnog programa došlo je do nabavke nove proizvodne opreme. Istovremeno povećao se broj radnika. Pored nabavke novih mašina Ilićtekstil je, zahvaljujući sopstvenom znanju i iskustvu, konstruisao i usavršio mnoge mašine i alate. Time je dobio sopstvenu tehnologiju kojom je stvorio uslove da postane konkurentniji u odnosu na druge proizvođače naramenica. Pored toga, Ilićtekstil počinje sa uvođenjem novih materijala od prirodnih i veštačkih vlakana u izradi naramenica.

Preduzeće Ilićtekstil je startovalo sa članovima porodice i dva upošljena radnika, a 20 godina od osnivanja je imalo 100 radnika, proizvodne prostore ukupne površine 2500 m2, 4 prodajna objekta, sopstveni razvoj i definisanu strategiju za naredne godine.

 

 

Ciljevi

 

Ilićtekstil ima u planu osvajanje evropskog tržišta naramenica. Smatramo da je kvalitet naših proizvoda, asortiman i mogućnost brzog snabdevanja kupca osnova sa kojom možemo da uđemo na trzište Evrope.

Ciljevi preduzeća Ilićtekstil su i stvaranje povoljne slike kod kupca o preduzeću i zadržavanje i poboljšavanje standarda kvaliteta, koji smo sebi zadali konceptom koji želimo da ostvarimo. Mi smo i do sada postizali visok nivo kvaliteta u svom asortimanu proizvoda i usluga. To odražava našu filozofiju, koja teži stalnom poboljšanju kvaliteta ispunjenjem zahteva i očekivanja kupaca. Prateći takav pristup, naše preduzeće se odazvalo pozivu tržista da postigne viši standard kvaliteta za proizvode i usluge u skladu sa zahtevima standarda JUS ISO 9000.

 

Konkurentnost našeg preduzeća sada, a i u budućnosti, u velikoj meri zavisi od kvaliteta naših proizvoda i usluga. Stoga smo odlučili da uvedemo sistem kvaliteta na platformi serije standarda JUS ISO 9000.

 

Svesni smo da ono preduzeće koje prestaje da bude bolje - prestaje da bude dobro. Zato je naš cilj stalno poboljšanje našeg rada i kontinualno praćenje promena koje treba da zadovolje naše kupce. Ta strategija je sastavni deo naše politike kvaliteta.

 

Kvalitet

 

Ono što karakteriše naše preduzeće kao porodičnu firmu je dugoročnost i dugovečnost njenog razvoja i postojanja. Karakteristike kao što su istrajnost, poverenje, sigurnost i stabilnost koje važe za porodične firme želimo da uklopimo u novu formu koja zahteva serija standarda JUS ISO 9000.

Ilićtekstil gradi razvoj sistema kvaliteta na zahtevima serije standarda JUS ISO 9000. Ispunjenje zahteva i očekivanja naših kupaca je prioritetni zadatak vlasnika, menadžmenta i svakog zaposlenog pojedinca. Pri tome su ključni elementi u stvaranju i dostizanju kulture rada i kulture kvaliteta planiranje svih aktivnosti i njihovo praćenje, utvrđivanje odgovornosti na svim nivoima, definisanje procedura i radnih uputstava za sve aktivnosti, sprečavanje pojave grešaka, praćenje i smanjenje troškova kvaliteta. Ovo ćemo ostvariti permanentnim obrazovanjem naših radnika, praćenjem razvoja koji se u ovoj oblasti dešava u razvijenom svetu i stvaranjem uslova za primenu savremenih alata kvaliteta. To će nam omogućiti brže dostizanje kvaliteta vodećih proizvođača naramenica u svetu.

Strategija

 

Strateška politika preduzeća Ilićtekstil je stvaranje i razvoj porodične firme i to na selu. Opredeljenje da lokacija našeg preduzeća bude na selu donosi nam prednosti u socijalnoj sigurnosti naših radnika, u nasleđeno pozitivnom odnosu prema radu i porodici, u spremnosti da uče i primenjuju nove tehnologije, kao i u zdravoj sredini u kojoj se odvijaju naše aktivnosti.

Uvođenjem sistema kvaliteta prema zahtevima serije standarda JUS ISO 9000 želimo da stvorimo bolje uslove života i rada naših radnika, da doprinesemo razvoju društva, povećamo profit, obezbedimo posao za naše isporučioce i trasiramo put za proširenje tržišta.

Stalno se trudimo da stvorimo radno okruženje koje pruža šansu svakoj saradnici i saradniku da se motivišu i angažuju da realizuju taj izazov.

Sajmovi

 

Ilićtekstil je u cilju promocije svojih proizvoda redovan izlagač na sajmovima u Beogradu, Novom Sadu i Skoplju.

Velika slika

Do sada ste mogli da posetite naše štandove i uverite se u kvalitet koji nudimo na sledećim smotrama mode, tekstila i hotelijerstva:

  • Sajam mode, Beograd
  • Sajam mode, Skoplje
  • Sajam home textile, Beograd

 

 Ne propustite priliku da nas i u buduće posetite na jednom od ovih sajmova.

Lajkujte nas

Created by G.N.